Co vám může městské kulturní středisko nabídnout

Městské kulturní středisko Javorník zajišťuje provoz  Městského informačního centra, Městského muzea, Turistického centra, Kulturního domu, Městské knihovny Rudolfa Zubera a Městského kina  Olympia. Je  kompaktní organizací  v oblasti kultury, která zajišťuje  kulturní rozvoj dětí a mládeže i široké občanské veřejnosti. Pořádá divadelní  a  filmová  představení, dětská divadelní  a filmová představení v rámci  cyklu  kultura školám, koncerty, výstavy  hudební  a taneční vystoupení a zajišťuje další kulturně osvětové aktivity. Den dětí, Dětský maškarní karneval, Mikulášská nadílka atd.

V budově soudu najdete

Informační
centrum

Muzeum

Půjčovna
el.kol

Dětská
herna

V kulturním domě najdete

Malý sál

Knihovna
Dr.Zubera

Kino
Olympia

Divadelní
sál