Stanovení výše cen nájmů v prostorách Městského kulturního střediska Javorník
s účinností od 8.9.2020

Nekomerční nájmy –  zájmové a neziskové organizace
Klubovna 250,-Kč/hod.
Zrcadlový sál 500,-Kč/hod.
Velký sál (kino)  1500,-Kč/hod.
Foyer 150,-Kč/hod.
Nový sál                                              (4000,-Kč za celodenní nájem) 400,-Kč/hod.
Školící místnost (soud) 250,-Kč/hod.
U dlouhodobého pronájmu*) jsou počítány poloviční ceny.
  Komerční nájmy
Klubovna    500,-Kč/hod.
Zrcadlový sál  1000,-Kč/hod
Velký sál (kino)  2500,-Kč/hod.
Foyer    300,-Kč/hod.
Nový sál    800,-Kč/hod.
Školící místnost (soud) 500,-Kč/hod.
Ceník kpírování + veřejný internet                 MIC Javorník 
Tisk A4 - jedna strana černobíle  3,-Kč
Tisk A4 - oboustranně černobíle 4,-Kč
Internet max. 30 min. 15,-Kč
  *)U dlouhodobého pronájmu jsou počítány poloviční ceny.
     Dlouhodobým pronájmem je míněn pronájem na dobu
    delší než 1 týden, nebo pravidelně se opakující pronájem.