Jav1 Bp1  Ho1 Tra1  za1 StaJa1
               Javorník                Bílý Potok             Horní Hoštice                     Travná                      Zálesí Staré fotky Javorníka a okolí
              nJA1                     Trav01 kopie                 Zal21  
064ZPĚT